สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564
Posted: Jan 7, 2021
Comments: 0
Author: Admin NRCT

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 86.8 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 1.8 ล้านราย
📈 จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร
📈 จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
📈 อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
📈 จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
📈 อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
🗂 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Print
Tags: