ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง Sustainable Development Goals in Thailand and Japan - Smart City and Urban development

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

  • 4 January 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 1034
  • 0 Comments

Event date: 2/21/2019 9:30 AM - 12:30 PM Export event

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) และ สมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย (JSPS Alumni Association of Thailand, JAAT) ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศร่วมกันในหัวข้อเรื่อง "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น - การสร้างเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาเมือง (Sustainable Development Goals in Thailand and Japan - Smart City and Urban Development) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะของการพัฒนาเมืองและสร้างเมืองอัจฉริยะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

 
(scan QR-Code หรือคลิ๊กที่ภาพ)

ปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

Documents to download

Print

Categories