ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

  • 14 September 2018
  • Author: Siravit
  • Number of views: 2886
  • 0 Comments
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนสถาบันอาชีวศึกษาของท่านส่งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้จัดการโครงการนวัตกรรมหรือเป็นผู้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๒ คนต่อหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา 

ในระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ และข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด กรณีที่มีผู้สมัครเต็มตามจำนวน


Print

Categories