ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program)

การเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program)

  • 3 May 2019
  • Author: Adminnrct
  • Number of views: 520
  • 0 Comments

 

ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) ระหว่างวันที่ ๕-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น ยื่นใบสมัครมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ irr@nrct.go.thภายในวันที่ ๗ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๑๑, ๒๑๒ ทุกวันในเวลาราชการ

พร้อมด้วยรายละเอียด ดังนี้

 

1. หลักเกณฑ์การพิจารณา  

2. รายละเอียดโครงการผู้นำเยาวชน

3. แบบหนังสือนำส่งเพื่อเสนอชื่อ

4. ใบสมัคร (ภาษาไทย)

5. ใบสมัคร (ภาษาอังกฤษ)

6. STS forum Young Leaders Program

Print
Tags:

Categories