ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม " โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ไปปฏิบัติงาน 1 ปี ( 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)"

เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม " โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ไปปฏิบัติงาน 1 ปี ( 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)"

  • 15 May 2019
  • Author: webmaster
  • Number of views: 932
  • 0 Comments

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 62 

สมัครได้ที่ URL : www.ocsc.go.th/pwst

Print
Tags:

Categories