ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการประเมินระบบการจัดการศึกษาไทย ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ (The Evaluation of Thai Education System Based-On National Standards and International Standards)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 21 August 2018
  • Author: Siravit
  • Number of views: 1259
  • 0 Comments
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการประเมินระบบการจัดการศึกษาไทย ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ (The Evaluation of Thai Education System Based-On National Standards and International Standards)

เอกสารประกอบการบรรยายงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561(Thailand Research Expo 2018)

เรื่องการประเมินระบบการจัดการศึกษาไทย ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ (The Evaluation of Thai Education System Based-On National Standards and International Standards)


รายละเอียดที่แนบมามีดังต่อไปนี้

1.เอกสารประกอบการบรรยาย

Documents to download

  • ประเมินระบบ(.pdf, 1.6 MB) - 195 download(s) การประเมินระบบการจัดการศึกษาไทย ด้วยมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ (The Evaluation of Thai Education System Based-On National Standards and International Standards)
Print

Categories