ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

แบบฟอร์ม excel และคู่มือการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยของโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562

  • 4 December 2018
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 7413
  • 0 Comments
แบบฟอร์ม excel และคู่มือการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยของโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้จัดทำสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศในปีงบประมาณ 2561 จากหน่วยงานภาครัฐบาล ภาคอุดมศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนไม่ค้ากำไร

ทั้งนี้ วช. ได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้หน่วยงานนำไปบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยของโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเพจนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกข้อมูลได้จาก Link ด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-579-4068, 02-5791370 ถึง 9 ต่อ 511, 513
โทรสาร : 02-579-9260
e-mail : researchindex.rekmnrct.go.th
Print