ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ขยายเวลารับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยฯ ประจำปี 2562

  • 19 September 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 2854
  • 0 Comments

ตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย - อินเดีย ประจำปี 2562 นั้น ในการนี้ วช. ขอประกาศขยายเวลาการรับสมัครทุน ตามรายละเอียดในเอกสารดาวน์โหลด ด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 203, 210 และ 0-2579-2690

Print

Categories