ทุน Women in STEM เขียนใบสมัครอย่างไรให้ได้ทุน

ทุน Women in STEM เขียนใบสมัครอย่างไรให้ได้ทุน

บริติชเคานซิลได้จัดให้มีการสัมมนาเจาะลึกทุน Wornen in STEM เขียนใบสมัครอย่างไร ให้ได้ทุน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

เพื่อให้นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ

อุตสาหกรรม (พวอ.) ที่สนใจวิจัยหลังปริญญาเอก และนักวิจัยที่สนใจ เข้าลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

www.britishcouncil.or.th

 


Print
 

Categories