สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

ประกาศทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2563

  • 7 May 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 3045
  • 0 Comments

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2563 โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น 6-12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสนับสนุนนักวิจัยชาวต่างชาติรุ่นเยาว์ให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ และเพิ่มประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมคิดค้นวิจัยในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยในโครงการตามความถนัดของตน ภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิจัยที่ปรึกษาชาวเกาหลี

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและพิจารณาใบสมัครตามที่ NRF กำหนด ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-18 พฤษภาคม 2563 โดยเว้นวันหยุดราชการและถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด:

Print

Categories