ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

  • 1 May 2019
  • Author: webmaster
  • Number of views: 11390
  • 0 Comments

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 
1. ข้าว 2. ปาล์มน้ำมัน 3. อาหาร 4. สมุนไพรไทย 5.พืชสวน/พืชไร่ 6. สัตว์เศรษฐกิจ  และ 7. การบริหารทรัพยากรน้ำ 


ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


Print

Categories