ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19

  • 20 February 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 227
  • 0 Comments

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ และเข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ครั้งที่ 1 ในการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 (CUVC2020)

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JPKzwT89TFlAjy5j8GCQhvW-7hl2EfY1

 

Print

Please login or register to post comments.

Categories