ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

  • 2 August 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 874
  • 0 Comments

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

Print

Please login or register to post comments.

Categories