ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศการจ้างก่อสร้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร วช.8 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังประกาศดังแนบ

ดาวน์โหลด:

Print

Please login or register to post comments.

Categories