ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคาร วช. 8 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังประกาศดังแนบ

  • 25 February 2019
  • Author: Sompong
  • Number of views: 752
  • 0 Comments

ดาวน์โหลด:

Print

Please login or register to post comments.

Categories