ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564)

กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 12 พ.ย. 2563 กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 13 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด:

Print

Categories