ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  • 2 March 2021
  • Author: webmaster2
  • Number of views: 323
  • 0 Comments

ดาวน์โหลด:

Print

Categories