ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  • 10 February 2021
  • Author: webmaster2
  • Number of views: 371
  • 0 Comments

ดาวน์โหลด:

Print

Categories