สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  • 29 October 2020
  • Author: webmaster2
  • Number of views: 682
  • 0 Comments

ดาวน์โหลด:

Print

Please login or register to post comments.

Categories