สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา กลุ่มงานภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  • 15 December 2020
  • Author: webmaster2
  • Number of views: 628
  • 0 Comments
Print

Categories