สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  • 5 January 2021
  • Author: webmaster2
  • Number of views: 489
  • 0 Comments

ดาวน์โหลด:

Print

Categories