สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  • 26 October 2020
  • Author: webmaster2
  • Number of views: 474
  • 0 Comments
ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลด:

Print

Please login or register to post comments.

Categories