สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • 8 October 2020
  • Author: webmaster2
  • Number of views: 360
  • 0 Comments

ดาวน์โหลด:

Print

Please login or register to post comments.

Categories