ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)

  • 17 February 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 455
  • 0 Comments

ประกาศ

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)

ฝ่ายกำกับและรับรองมาตรฐานการวิจัย กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Print

Please login or register to post comments.

Categories