ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการส่งออก นำเข้า หรือนำผ่านซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องแจ้งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อไหร่

  • 13 April 2021
  • Author: webmaster2
  • Number of views: 19
  • 0 Comments
Print
Categories: FAQ
Tags:

Categories