ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ภูมิภาค


1. กำหนดการการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑และพิธีมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ ห้องประชุม จูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

01 แนวทางการบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา (ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง)

02 ไขโจทย์วิจัยฯ (ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี)

03 ไขโจทย์วิจัยฯ (รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์)

04 ไขโจทย์วิจัยฯ (รศ.ดร.อำไพวรรณ  ภราดร์นุวัฒน์) 

05 แนวทางการบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา (นางสุนันทา สมพงษ์)

06 กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (นางสุนันทา สมพงษ์) 

 

Print

Please login or register to post comments.

Categories