ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

11.ผมได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์ รหัส 48080040 ขณะนี้ผมไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดๆ เป็นนักวิจัยอิสระ ดังนั้น ผมสามารถขอทุนโดยตรงได้หรือไม่ ถ้าขอได้จะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร

Print
Categories: FAQ
Tags:

Please login or register to post comments.

Categories