ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

14.ได้ส่งข้อมูลโครงการเข้าสู่ระบบ NRPM เพื่อขอรับทุนวิจัยมุ่งเป้า ในวันที่ 30พฤศจิกายน 2555 และเมื่อส่งโครงการไปแล้ว ระบบไม่ได้ให้ทำการยืนยันข้อมูลของโครงการ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร หรือแก้ไขอย่างไรค

Print
Categories: FAQ
Tags:

Please login or register to post comments.

Categories