ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

Lateral Entry วช.รับผู้ชำนาญสูงเข้ารับราชการ

  • 26 April 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 1538
  • 0 Comments

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เพื่อรองรับบทบาทหน้าที่ใหม่ของ วช. ในกระทรวงใหม่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

 

Print

Please login or register to post comments.

Categories