ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

การประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือนักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 10


การประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือนักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม Hope meeting ครั้งที่ 10

1. รายละเอียดการประชุม Hope meeting ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มี.ค 2561 

2. หนังสือนำส่ง

3. แบบหนังสือขออนุญาตจากอธิการบดี 

4. แบบข้อมูลการสมัคร Hope Meeting ครั้งที่ 10 

5. ตัวอย่างการเขียนข้อมูลประกอบการสมัคร Hope Meeting ครั้งที่ 10 

6. Application form 

7. Appendix 

ดาวน์โหลด:

  • 01(.pdf, 91.63 KB) - 4 download(s)
  • 02(.docx, 16.18 KB) - 2 download(s)
  • 03(.docx, 14.72 KB) - 3 download(s)
  • 04(.doc, 34 KB) - 2 download(s)
  • 05(.pdf, 55.83 KB) - 2 download(s)
  • 06(.docx, 36.96 KB) - 2 download(s)
  • 07(.pdf, 121.97 KB) - 4 download(s)
Print
Tags: