ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557
ม.เกษตรศาสตร์ร่วมกับ วช. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557” บรรยายโดย ผศ.ดร.พัทธนันทหรรษาภิรมย์โชค และคณะ

 

 

Print

Categories