ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Meet the Trainers : Invention & Innovation สายอาชีวศึกษา”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

          ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและอาจารย์บุคลากรสายอาชีวศึกษาภาครัฐบาลและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Meet the Trainers : Invention & Innovation สายอาชีวศึกษา”  ในระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

วัตถุประสงค์:เพื่อพัฒนารูปแบบและเนื้อหาการบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาให้สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

 

ลงทะเบียนได้ที่   https://forms.gle/kDSn2ZiLs36TnTXZ6

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  27 กันยายน 2562

เอกสารเพิ่มเติม 

จดหมายเชิญเข้าร่วม.pdf

โครงการ.pdf

กำหนดการ.pdf

 

 

 

 

Print

Categories