ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & innovation (ภาคเหนือ)

  • 1 March 2021
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 743
  • Comments
Print