ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ขอเรียนเชิญนักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

ในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

  • 21 January 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 1747
  • Comments

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอเรียนเชิญนักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม
ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม 

Thailand Research Expo : Symposium 2019
ในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 

เพื่อเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน  

สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาฯ จะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานบทความวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" 

จัดในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

กลุ่มเรื่องของบทความวิจัยที่เปิดเข้ารับการพิจารณา ใน 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย 

1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
2. การวิจัยด้านสังคม และความมั่นคง
3. การวิจัยด้านการศึกษา
4. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5. การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น

สามารถนำส่งบทความผลงานวิจัยฯ เข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2562

โทรศัพท์ 02-579-1370 ถึง 9 ต่อ 524, 517
e-mail: symposium@nrct.go.th

และขอเชิญผู้ที่สนใจจะส่งบทความผลงานวิจัย เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ
ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น.

เรื่อง"การเขียนและการเผยแพร่บทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / บทความวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)"
โดย ศาสตราจารย์ เฉลิมพล แซมเพชร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เรื่อง "การเขียนและการเผยแพร่บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ / บทความวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่ http://rlc.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มกราคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Print
Tags:
«September 2019»
MonTueWedThuFriSatSun
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Categories