ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

จ.กระบี่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อศึกษาข้อมูล และความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนมุ่งสู่เมืองสปา และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Print

Categories