ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อรับฟังความเห็นจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 19 - 24 กันยายน 2561

  • 20 September 2018
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 1019
  • Comments
ประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เพื่อรับฟังความเห็นจากสาธารณชน
ระหว่างวันที่ 19 - 24 กันยายน 2561 

ประกาศ 

Print

Categories