ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย


ประกาศการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย รายละเอียดดังนี้

1. หนังสือขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทย(นักวิจัย)

2. หนังสือขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทย(ผู้บริหาร)

หรือ click ไปที่ลิ้งค์ http://thaiinvention.nrct.go.th

Print