ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรับสมัครบุคลากร มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท) จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคลากร

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน จำนวน 2 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 (ในวันเวลาราชการ) 
Print

Categories