ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรายชื่อผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอภาคนิทรรศการ

  • 3 July 2020
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 2960
  • Comments

 

ตามที่ วช. ได้กำหนดจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในงาน “มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)” ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และคณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ได้มีมติคัดเลือกผลงานที่ผ่านการพิจารณาเพื่อนำเสนอในภาคนิทรรศการระหว่างการจัดงานข้างต้น นั้น

 

จึงขอประกาศรายชื่อผลงานฯ ที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอภาคนิทรรศการ ตาม link ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด:

Print