ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประชาสัมพันธ์การจัดประกวด "ธนาคารปูม้าชุมชน" เพื่อความยั่งยืน

  • 23 June 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 414
  • Comments

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 590, 591

E-mail : pooma@nrct.go.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


 


Print