ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)
ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักในด้านการวิจัยของประเทศ หนึ่งในภาระหน้าที่ คือ การเป็นศูนย์สารสนเทศการวิจัย ซึ่งมีบทบาทพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ของประเทศ วช. จึงมีนโยบายให้บริการสารสนเทศด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานและทันสมัย จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ (Full Member) กับองค์กรรับจดทะเบียน (Registration Agency : RA) DataCite ประเทศเยอรมนี ซึ่งสนับสนุนการใช้รหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) กับงานวิจัยและงานวิชาการระดับอุดมศึกษา ทำให้ วช. เป็นหน่วยงานที่รับลงทะเบียนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบวิจัยของประเทศไทยด้วย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คือ เลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัลที่เผยแพร่ บนอินเทอร์เน็ตใช้ในการระบุตัวตน เรียกได้ว่าเป็นรหัสประจำเอกสารดิจิทัล ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) มีประโยชน์ ต่อนักวิจัย เช่น ช่วยในการเข้าถึงข้อมูล การค้นหา สามารถสืบค้นเจอข้อมูลการวิจัยฉบับเต็ม (full text) แม้จะมีการเปลี่ยนที่อยู่ของเว็บไซต์ หรือ URL ก็ตาม และด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการค้นจาก ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือคำสำคัญ จะช่วยแสดงผลเป็นการโยงถึงตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) นั้น 

วช. โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) ได้ดำเนินการบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ด้วยการจัดทำนโยบายการให้บริการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) การพัฒนาระบบ NRCT’s Local Handle System และให้บริการกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) กับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเรื่องที่ใหม่ในวงการของการกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) กับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ดังนั้น การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) รวมถึงการขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการวิจัยในรูปแบบดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศสจ. จึงจัดสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) และเชิญชวนนักวิจัยและหน่วยงานวิจัย มาขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) พร้อมทั้งสาธิตการสมัครสมาชิกการจัดทำข้อมูลในรูปแบบ comma- separated values file หรือ .csv และการนำข้อมูลเข้าระบบในการขอรับรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) แก่นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ : 

เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้และการขอรับบริการของรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)  
เพื่อสาธิตการสมัครสมาชิกและการจัดทำข้อมูลในรูป comma - separated values file หรือ .csv และการนำข้อมูลเข้าระบบในการขอรับรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) แก่นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ
วัน เวลา และสถานที่จัดสัมมนา :
ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จังหวัด เชียงใหม่ (กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 12 ก.พ. 58)
ครั้งที่ 2 ภาคใต้ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 จังหวัด สงขลา (กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 ก.พ. 58)
ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 จังหวัด ขอนแก่น (กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 27 ก.พ. 58)
ครั้งที่ 4 ภาคกลาง วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 กรุงเทพฯ (กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 10 มี.ค. 58)

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร. 0-2561-2445 ต่อ 507, 353, 570 โทรสาร. 0-2579-6382
Print
Tags:
«July 2020»
MonTueWedThuFriSatSun
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789