ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) ของวิทยากรการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคกลาง

เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) ของวิทยากรการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย 

ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคกลาง

รายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ห้อง1-1ประกาศกรอบ 61ร่วมกับ วช_ภาคกลาง (รร.มิราเคิล) อ.สุภาวดี

ห้อง1-2ประกาศกรอบ 61 ยางพารา-อ.วีระศักดิ์

ห้อง1-3ประกาศกรอบ 61 SME61-อ.จักรพันธ์

ห้อง1-4ประกาศกรอบ 61 ท่องเที่ยว-อ.อรรธิกา

ห้อง1-5ประกาศกรอบ 61 โลจิสติกส์-อ.วัชรพล

ห้อง1-6ประกาศกรอบ 61 อ้อยน้ำตาล-อ..วิรัตน์

ห้อง1-7ประกาศกรอบ 61 การศึกษา-อ.ปัทมาวดี

ห้อง2-1ประกาศกรอบภาคกลาง-สวก

ห้อง2-2ประกาศกรอบ 61-นายอตินิสภ์

ห้อง2-3ประกาศกรอบ 61-คุณอุมารินทร์

ห้อง3-ประเด็นพิจารณาด้านมาตรฐานการวิจัย-ดร.สุชาติ

ห้อง5-1ดร.ขวัญฤดี

ห้อง5-2ดร.วิจารย์

เช้า-เสวนา 7 มิย. (สกอ.)

เช้า-เสวนา 7 มิย. (สพภ.)

เช้า-เสวนา 7 มิย. (สวทช.)

ดาวน์โหลด:

Print
Tags: