ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

การขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2562

  • 22 January 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 431
  • 0 Comments

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญหน่วยงาน และนักประดิษฐ์ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลงาน เพื่อขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และขอรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

ผู้สนใจสามารดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และรายละเอียดต่าง ๆได้ที่เว็บไซต์ thaiinvention.nrct.go.th หัวข้อ "เอกสารยื่นขอ บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" 

สอบถามเพิ่มเติมที่ :
ทางโทรศัพท์  02 579 2288 หรือ 025791370 ถึง 9 ต่อ 525, 508
ทาง e-mail : thaiinvention.rekmnrct.go.th


Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Categories