ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรางวัลผลงานคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

  • 6 February 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 480
  • 0 Comments

โลโก้ธนาคารปูม้า ตามมติ ครม.

ประกาศรางวัลผลงานคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์
เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

ระดับเยาวชน

- หัวข้อ "ธนาคารปูม้า" ... กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่

1. ชื่อผลงาน "ธนาคารปูม้า"
2. ชื่อผลงาน "รู้จับ รู้รักษา พัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล

1. ชื่อผลงาน "ธนาคารปูม้ากับการพัฒนาชีวิตอย่างยั่นยืน"
2. ชื่อผลงาน "สวรรค์ของลูกปูม้าบ้านหัวเขา"


- หัวข้อ "ไม่จับ/ไม่ซื้อ/ไม่กิน" ปูม้าที่มีไข่แก่นอกกระดอง - ปูม้าที่มีขนาดเล็ก

รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ "พิทักษ์รักษ์ปูม้าเพื่ออนาคต"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้แก่

ชื่อผลงาน "รู้กิน รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"


ระดับบุคคลทั่วไป

- หัวข้อ "ธนาคารปูม้า" ... กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล 

ชื่อผลงาน "ธนาคารปูม้า: เครื่องมือสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน"


Print
Tags:
Rate this article:
4.0

Categories