ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การประกาศรางวัลผลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

รายละเอียดดังนี้

  • 27 August 2018
  • Author: Siravit
  • Number of views: 1359
  • 0 Comments
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การประกาศรางวัลผลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การประกาศรางวัลผลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

รายละเอียด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสาย อุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาได้พิจารณาประเมินผลงาน นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีมติให้รางวัล

สามารถตรวจสอบผู้ชนะได้จากเอกสารดาวน์โหลดข้างล่าง

Print
Tags:
Rate this article:
1.0

Categories