ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

วช. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะคณิตศาสตร์สำหรับเยาวชน

เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

  • 5 June 2019
  • Author: webmaster
  • Number of views: 306
  • 0 Comments

วช. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะคณิตศาสตร์สำหรับเยาวชน   

   ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมสมอง เรื่อง "บทเรียน PISA กับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา" เมื่อวันอังคารที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) Programme for International Student Assesment: PISA เป็นการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้บทเรียนพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ดี รวมทั้งเตรียมความพร้อมเด็กไทยที่จะเข้ารับการประเมินผลการสอบ PISA ในอนาคตพร้อมนี้ ศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย หัวหน้าโครงการวิจัย ได้บรรยายเรื่อง “การนำบทเรียน PISA ไปใช้ในกระบวนการวิจัย” โดยในช่วงของการระดมสมอง ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาคู่มือการสอน และการออกแบบแบบฝึก เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้งานนวัตกรรมดังกล่าวจากโรงเรียนต้นแบบไปยังโรงเรียนขยายผลระดับประถมศึกษาอื่นๆต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/223544917771088/posts/2091316327660595/

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Categories