ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ภาายใต้หัวข้อเรื่อง "ทะเลไทยไร้ขยะ" (Thai Ocean Waste Free; TOWF)

ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท

  • 28 February 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 559
  • 0 Comments

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ (Logo) และ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ภายใต้หัวข้อเรื่อง ทะเลไทย ไร้ขยะ

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ประเภทออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
  2. ประเภทออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)

หัวข้อการประกวด :

"ทะเลไทยไร้ขยะ" (Thai Ocean Waste Free; TOWF)

การให้รางวัล :
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติของผู้เสนอผลงานเข้าร่วมประกวด :

1. เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา หรือบุคคลประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และสามารถส่งผลงานได้ ทั้งแบบบุคคล หรือทีม โดยไม่กำหนดจำนวนบุคคลในทีม
2. สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งประเภทการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และประเภทการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดโครงการด้านล่าง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ : 09 5559 8100
Facebook : facebook.com/thaioceanwastefree
e-mail: towf.project@gmail.com

Print

Categories