ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ประวัติการศึกษา

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล เพื่อศึกษาต่อในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และปฏิบัติงานระดับหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านการบริหาร ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า และด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ประวัติการทำงาน/ความเชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำในระดับนานาชาติ ทำการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลของโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อไวรัสตับอักเสบ เชื้อก่อโรคเมลิออยโดสิส และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 

ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ

-นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงใน ฐานะ Techno-entrepreneur โดยริเริ่มผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมชุดตรวจวินิจฉัยของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวอย่างในการนำเอาผลของการวิจัยในห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุลไป ต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางพาณิชย์และอุตสาหกรรม

รางวัล/ผลงานที่ได้รับ

มีผลงานวิจัยและวิชาการประมาณ 70 เรื่อง จัดทำรหัสพันธุกรรมในฐานข้อมูลนานาชาติ 200 รหัส เขียนหนังสือ 2 เล่ม และยื่นขอรับสิทธิบัตร 5 เรื่อง ได้รับรางวัลที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นเยาว์แห่งอาเซียน (ASEAN Young Scientist and Technologist Award) จากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน พระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัล Rockefeller Foundation Career Fellowship

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 109-110 โทรสาร 025792280
e-mail : sirirurg@nrct.go.th