ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

นายสมปรารถนา สุขทวี
รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ

 

การฝึกอบรม

 

การเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ

 

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 
Fax : 
Email : sompratana.sat signnrct.go.th

ประวัติการศึกษา

 

รางวัล/ผลงานที่ได้รับ