ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 
fax

ที่อยู่ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

fax

โทรศัพท์

0 2561 2445

fax

โทรสาร

0 2561 3049

mail

อีเมล์

pr@nrct.go.th

หมายเลขโทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2561-2445 , 0-2579-1370 ถึง 9

ตำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล์
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

0 2561 2445 ต่อ 109
FAX 02 579 2280

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง

0 2561 2445 ต่อ 112
FAX 02 579 2281

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(ว่าง)
0 2561 2445 ต่อ 111
FAX 0257986
-
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
(ว่าง)

0 2561 2445 ต่อ 115
FAX 02 579 8686

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
(ว่าง)

0 2561 2445 ต่อ 114
FAX 02 579 8690

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย 
ดร. ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา
0 2561 2445 ต่อ 108
FAX 02 579 8690

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ
0 2561 2445 ต่อ 116
FAX 02579 8690

ส่งข้อความถึงเรา

Loading...

แผนที่ตั้งสำนักงาน

แผนที่ตั้งสำนักงาน